Gość Prezbiter- Pastor Andrzej Nędzusiak

                                        Serdecznie Zapraszamy

 Andrzej Nędzusiak duchowny Kościoła Bożego w Chrystusie, a od 1997 jego zwierzchnik (Prezbiter Naczelny). Pastor Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie „Dom Boży” w Warszawie.

Zapraszamy 15 grudnia na Nabożeństwo Niedzielne 

                                                                     o godzinie 10:30 

                                                                     ul. Jagiellońska 67a / 6u